Finansijski lizing

Finansijski lizing od Affinity Leasing donosi Vam sve pogodnosti posedovanja stvari bez ijedne uobičajene prepreke. Saznajte više


Operativni lizing

Affinity leasing paket operativnog lizinga ce Vam pomoći da smanjite rizik I troškove povezane sa Vašim poslovanjem. Saznajte više


Medjunarodni lizing

Affinity Leasing međunarodni lizing paket nudi mnoge pogodnosti. Saznajte više