Affinity leasing paket operativnog lizinga ce Vam pomoći da smanjite rizik I troškove povezane sa Vašim poslovanjem.

Drugi oblik lizing ugovora je Operativni lizing. Kako ovo nije čest oblik lizing ugovora u Evropi, mozemo omogućiti klijentu odgovarajuću alternativu finansijskom lizingu.

ALS_operating-lease_product-page

Šta je operativni lizing I kako funkcioniše?

Operativni lizing se razlikuje od finansijskog po tome što će lizing kompanija zadržati vlasništvo I rizik povezan sa sredstvom. Kao tako, lizing kompanija će biti odgovorna za sredstvo I amortizovaće ga u svojim knjigama suprotno od klijenta. Ovo omogućava klijentu da upotrebi “vanbilansno finansiranje” svojih sredstava. Upotreba vanbilansnog finansiranja pomaže klijentu u njegovom kreditnom rezultatu, pošto će se zarada/ dug racio znatno poboljšati.

U krajnjoj instanci, mesečni troškovi vezani za Operativni lizing će biti niži nego kod finansijskog lizinga. Ovo se dešava pošto puna vrednost sredstva uobičajeno nije pokrivena tokom trajanja lizinga I stoga će rezidualna vrednost sredstva biti pokrivena drugim mehanizmom, npr: prodajom trecoj strani ili sekundarnim lizingom klijentu.

U većini poreskih propisa, porez na dodatu vrednost je baziran na mesečnim lizing uplatama I može biti vraćen kao uobičajen trošak.

Kontaktirajte nas radi daljih informacija