Affinity Leasing međunarodni lizing paket nudi mnoge pogodnosti.

ALS_cross-border-leasing_products-page

Šta je međunarodni lizing?

Međunarodni lizing je posao između dve strane koje su smeštene u različitim državama. Korišćenjem međunarodnog lizinga naš klijent je u mogućnosti da kapitalizuje na povlašćenim poreskim režimima u svojim ne-rezidentnim područjima.

Jedan od glavnih faktora koji utiče na sposobnost kompanije da raste I da se razvija je nivo gotovine dostupne za to. Kako tražimo načine u kojima možemo da uvećamo.

Pogodnosti međunarodnog lizinga

Međunarodnim lizingom naši klijenti su u mogućnosti da ostvare prednost PDV regulative širom Evrope što smanjuje njihove mesečne lizing uplate i poboljšava novčani tok.

U saradnji sa našom lizing kompanijom na Malti, naši klijenti su u mogućnosti da koriste pogodnosti međunarodnog lizinga istovremeno imajući lokalnog menadžera koji je u mogućnosti da im pomogne u vezi svih njihovih zahteva I interesa.

Za više informacija o našem međunarodnom lizing paketu molim Vas kontaktirajte nas